Styrelsen

Styrelsen är utvald från ett gäng eld-själar i Åker. Människor som flertalet gånger visar framfötterna och rikt engagemang för orten.

Vi sitter 5 personer i styrelsen med 1 suppleant. Flertalet andra människor är involverade och mindre grupper runt omkring oss utför under. Till exempel hund-gruppen som nu fixat och trixat till sig en hundgård i Åker – superbra. Vill Ni hjälpa till eller medverka i vissa specifika områden – kontakta styrelsen.

 

Styrelsen
Andersson Lars – kassör
Bergvall Ronnie – vice ordförande
Binder Ylva – ordförande
Engström Maria – sekreterare
Erik Lönroth – ledamot
Suppleant – Birta Hakonadottir

Kontakta styrelsen: ylva.binder@yahoo.com