Aktuellt – aktiviteter

Vandringlederna

Med hjälp av Leader (jordbruksverket, kommunen och EU) så uppdateras skyltning på våra fina leder. Samtidigt har vår App som planeras börjat ta form och underlag skickats.  Vi arbetar utifrån det fina system som redan finns med på Sörmlandsleden och kommer att designa allting i olika färger och på likvärdigt sätt. Vill Ni vara med och sätta upp skyltar, har lust att hjälpa till eller generellt har bra åsikter – tveka inte att höra av Er.

vandringsleder och skyltningvandringskartor

Åker projektering framtid

Vid ett av de första mötet vi hade som styrelse tog vi upp och diskuterade hur vi ville Åker skulle se ut. Vi tog hand om all fin feed-back från möten med medborgare, kommentarer och underlaget som skrivits under flertalet år innan PORTEN skapades för många år  sedan. Ovan länk ger Er en inblick i vår vision – som vi sakta om sänder betar av en efter en. Mycket kräver investering och entreprenörskap. Det kan vi få till om vi kan samla turismen, ge ett bra serviceutbud och skapa en fin omgivning att sova, äta och trivas – mellan fina turer på vandringslederna, fisket, bad och härlig natur.

Hundpark

Här har vi fått tillägnad mark från kommunen. Prisförslag på allt materiel sammanställs nu av Karl Hedin. Skall sättas upp av ideella krafter nu i vår. Läge intill skolan och de nya aktivitetsinitiativen bredvid (utegym och skatepark/cykelbana).

Rälsbuss

PORTEN – Trafikförvaltningen rälsbuss uppföljning

Undersökning pågår angående kostnader, integrering med regionsörmland, kommunen

Camping – Talludde

Vi tror att ett arrende går att avtala med markägare för en bra affärsplan framåt. Här finns en affärsutveckling för den som vill bedriva en camping.

Husbilsuppställning intill kanotilägget

Alldeles intill kanotilägget (rakt emot tidigare Löta skola) har vi vad brukade vara en soptipp. Med ett underlag som man inte vill gräva i är frågan om det går att enbart lägga ut grus, plana ut och se till att man har fin uppställningsplats för husbilar. Troligen den bästa utsikten i Åker – och med en fantastisk möjlighet att utveckla en grillplats på höjden. Detta kan bedrivas med hjälp av incheckning elektroniskt och bom över vägen in. Vi har tittat på storleken och 16 platser bör finnas rum för. Dialog med markägare och kommun. Dump, vatten och el-uppladdning kan då erbjudas  nere vid Gamla Stationen om denna plan skulle fungera.

Dokumentering av vandringsleder, svårighetsgrader, skyltning

Foton tas, Åkers IF orientering blivit tillfrågade om hjälp med enkla kartor att ladda ned, svårighetsgrader skrivs och skyltar skall förenkla hur man hittar, hur långt man gått osv. Här kan vi vidare samverka med hembygdsförening, andra medborgare och kunna gynna lederna med information/historik om platsen.

Skapande av cykelleder, GPS och kartläggning

Lokalt har vi många som tar sig ut med cykel. Samverka med medborgare och via dialog ett sätt att kartlägga och erbjuda cykling i våra fina skogar/marker – utan att förstöra vandringsstråk.

%d bloggers like this: