Dokument

Porten – Sammanställning Samverkan ÅKER 18 november 2019

Verksamhet 2019 fram till Augusti

PORTEN – budget underlag 2020  

(notera att år 2020 återtog kommunen budget, drift (tidigare Porten anställd) och lade under kommunal regi + fritidsgård lades i Folkets Hus)

PORTEN – Trafikförvaltningen rälsbuss

Leader aktivitetsplan Åker-skapa

PORTEN – frågor om drift

Porten – Sammanställning Åker styckebruk

biblioteket

Verksamhetsberättelse

Leaderansökan PORTEN – januari 2019

Åker PORTEN Årsstämma