Mötesplats Åker

För Er som läst pressmeddelanden från Kommunen samt sett senaste artikeln i Strängnäs Tidning 4 oktober ser PORTEN att mycket av den information vi gav dem ej tagits med i artikeln. Nedan är vad PORTEN tycker och våra åsikter.

Först och främst – Vi är glada att se en satsning för våra ungdomar.

Något vi ’lobbat’ för sedan PORTEN startades. Förslaget att driva fritidsgård i Folkets Hus var framlagt direkt PORTEN kom till huset. Kommunen nekade då huset var ämnat för alla och att det inte gick att blanda ungdomar med vissa av de festligheter som bokades pga. alkohol. Vi föreslog att källaren kunde totalt nyttjas och skärmas av då de finns flertalet ingångar till huset. Där kunde man möblera de olika rummen för olika aktiviteter och helt och hållet vara ensamma. Men nej.

Nu har kommunen istället beslutat att foajén och gamla biosalen skall nyttjas som fritidsgård – entrén till Folkets Hus. Detta i snabba vändningar då vandalisering och bråk förekommer vid skolan och har eskalerat.

Det hela känns som en brandkårsutryckning.

Här finns en möjlighet att möjliggöra föreningsliv, fritidsgård och fortsatta uthyrningar – ett hus för FOLKET – men man väljer bort den möjligheten.

Samtidigt försvinner 400.000 sek från huset (ifrån Åker) i respekt av organisation, events, samordning och möjlighet att utveckla en likvärdig situation som andra Mötesplatser inom kommunen. Åker har inte bara fått en fantastisk fritidsgård och satsning på ungdomar. Vi har fått en neddragning av 400.000 SEK för föreningslivet och mötesplats Åker och ett FOLKETS hus som i framtiden inte kan nyttjas av just FOLKET.

Mötesplats Stallarholmen – vi har ej sett att deras budget tagits ifrån dem? Åter ett bevis kommunen inte satsar på Åker. PORTEN satsar på Åker, vi kämpar för orten – för alla generationer och föreningar. Vi tror på ungdomen och med de aktiviteter arrangerat 2019 och planerat 2020 (se bifogade handlingar som framkommer om Ni klickar på länkarna).

PORTEN – budget underlag 2020

Verksamhet 2019 fram till Augusti

Med ett samarbete och respekt för det föreningsliv som frodas i huset hade vi tillsammans kunnat finna en mkt bättre och långsiktig lösning. Bara genom att prata med varandra, visa lite respekt – och framförallt samarbeta.

Kommunen i våra ögon har hanterat ärendet illa – istället för att satsa långsiktigt och skapa en mötesplats för folket av folket – samarbeta med det föreningsliv som redan frodas och som nu kommer påverkas mkt av deras beslut. Samtidigt en nedskärning av en budget på 400.000SEK som försvinner från Åker.

Kommunen drev huset innan PORTEN startade. Det fungerade dåligt (inte alls). PORTEN har gjort mycket med samordning och organisation sedan dess – men kommunen har fortfarande inte lyckats lösa utmaningen med brandsäkerheten och antalet människor som kan vistas i huset.

Tidigare anställd av PORTEN – Maria – som konsult har nu även blivit anställd av kommunen inför 2020 att genomföra den mötesplats PORTEN tidigare arbetat ideellt (fram till 2019) med.

Vi är besvikna för Åker och möjligheterna som Folkets Hus inte längre erbjuder. En av de bästa lokalerna kommunen har. Samtidigt anser vi att sättet ärendet hanterats är under all kritik där man förespråkar en öppen kommunikation och samverkan – och där man inte sagt eller gjort någonting öppet eller i samverkan.

PORTEN tuffar vidare för Åker och vad vi kan göra för Åker.

Styrelsen PORTEN

För Er som vill veta vad vi skickade efter vårt möte med kommunen samt till media kan man fortsätta läsa. Det stod inte riktigt samma sak i tidningen.

PORTEN initierade en IOP med kommunen 2017. Där fick föreningen ett bidrag på 100K SEK (inte de 400K SEK som Drömfabriken tilldelats). För dessa anordnades en i stort sett helt ideell funktion av bokningar, webplats, sociala media, aktivering, bokningssystem, WIFI installation och omhändertagande av inköp städmaterial och städvagn samt drift. I stort sett ett arbete på ca 2-4 timmar per dag + flertalet kvällsmöten, helgaktiviteter, kommunmöten för att kunna som förening slutligen uppnå en likvärdig möjlighet som i Stallarholmen – där de har kontrakt på ett 7 år avtal med bidrag. Under denna period var ingen annan förening hjälpsam – eller kunde ta en kopia av en nyckel för att hjälpa till att öppna/stänga. Detta då de kontrakt som skrivits med kommunen är separat, tilldelande olika rum med lås och revir.

PORTEN har haft möjligheten att skapa en mötesplats på lika finansiella villkor som Stallarholmen i 9 månader, ej lika villkor kontraktuellt, för en funktionell mötesplats.

I de bifogade handlingarna ser Ni att PORTEN ifrågasätter detta (har gjort sedan början). Ett stöd som varit självklart med drömfabriken redan från början.

Idag:
Mötet idag var kortlivat. Man informerade att PORTEN ej längre hade ngt med mötesplats Åker att göra. Detta skulle nu vara en tjänst inom kommunen. Vidare att huset skall nyttjas av Fritidsgården (något PORTEN föreslog mer än 2 år tillbaks). Detta beslut presenterat och fattat som en fait a complit utan att basera den på mötesplatsutredningen, arbeta tillsammans med PORTEN, kritik för dåligt arbete eller helt enkelt en öppen kommunikation med de föreningar som är i huset. Motiverande.

Man fortföljer med att indikera mötesplatserna går ut på anbud 2021 – men att kommunen behöver 2020 för att förstå vad mötesplatserna skall betyda. Vad vi vet så presenteras dessa resultat i oktober och man har redan haft ett år på sig att utreda detta? Självfallet stannar väl Drömfabriken precis som de gjort tidigare år?

Vår nya konsult hade absolut inte behövt närvara på detta möte. Inte heller allt det arbete som Ni kan förstår ligger bakom de bifogade handlingar. Ingen information har getts innan idag. Trevligt.

Vi har i och med den nya konsult tillsatt en starkare organisation då vi känt de senaste månaderna att samordning och process/system inte var starkt nog. Vi har lärt oss fallgroparna och agerat därefter – se åter det bifogade materialet.

Efter 9 månader drar kommunen bort mattan på enligt min åsikt ett otroligt fult sätt.
PORTEN har full förståelse av förändring – men hur det hanterats av kommunen är under all kritik.

Christer Hermansson och Anders Pantzar bekräftade kommunfullmäktige enbart fått reda på denna information nu – tillika PORTEN. Det var enbart förvaltningen som vetat innan PORTEN – beslut taget förra veckan. Akut. Med några samtal idag så inser jag att det är långt ifrån sanningen.

När PORTEN föreslog Fritidsgård på FH var detta bortdömt (även om vi hade massor av lösningar och förslag). Det dömdes som ej möjligt då huset innehar alkohol vid vissa tillställningar. Den frågan idag besvarades att man skulle helt ta bort alkohol från lokalen – samt att det ansågs vara konkurrerande med lokal verksamhet. Dock är detta godkänt hos drömfabriken?

Med andra ord så tar man bort möjligheten för Åker, för föreningslivet, företag och privatpersoner att:
1. Ta en öl om det spelar ett band
2. Ta ett glas vin när en förening firar 100 år
3. Danstillfälle nu helt alkoholfritt
4. Bröllop och 50 årsfesten firar vitt

De bokningar vi redan fått in så kommer vi försöka arbeta tillsammans med Motstugan samt lokaler nere i Gamla Stationen för att rädda dessa bokningar. Unga Örnar och disco? Revyn och repning? Större bokningar kommer dock avbokas. De stora bokningar stod fortfarande med frågetecken då kommunen fortfarande ej klarat av brandsäkerheten. Som Ni ser så är spegelväggarna också fortfarande på fri fot någonstans mellan Tyskland och Åker. Vi fick 9 månader – och kommunen har haft 2 år med brandsäkerheten.

PORTEN är djupt besvikna hur ärendet hanterats och känner processen är fel. Ni kanske vinner en kort seger i och med vandalisering och bråk på skolan – men att ta bort möjligheten för föreningslivet att arrangera någonting med alkohol (Karaoke med Finska föreningen kommer numer vara med Coca-Cola), ämnar inte för en långvarig lösning.

PORTEN fortskrider med vårt arbete för Åker – men med ännu en känsla av att Åker inte alls ligger med i satsning för framtiden för kommunen. Kommunen borde i våra ögon satsa på eldsjälarna och de individer som vill se förbättring. Det här är istället tvärtom.

När man försöker för Åkers bästa – och har gjort så flertalet år – med enbart motarbete så släcker man glöden.

%d bloggers like this: